Referat fra Generalforsamlingen, som blev afholdt den 28. marts 2019 kl. 19.30 i Samlingssalen, Vestre skole

Formand Kurt Hansen bød velkommen.

Derefter gik vi over til behandling af dagsordnen, hvor referatet kan ses her:

Tryk her for REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Formand Kurt Hansen'ens beretning kan ses her:

Tryk her for FORMANDENS BERETNING

Tryk her for REVIDERET REGNSKAB

Der var mange deltagere ved generalforsamlingen, hvor der efterfølgende var kaffe og brød.

 

Hilsen

Bestyrelsen