Referat fra Generalforsamlingen, som blev afholdt den 31. marts 2022 kl. 19.30 i Glassalen, forsamlingshuset Østergade 33

Generalforsamlinger 2020 og 2021 blev aflyst pga. Corona situationen.

Formand Peter V. Sørensen bød velkommen.

Derefter gik vi over til behandling af dagsordnen, hvor referatet kan ses her:

Tryk her for REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Tryk her for Noter fra punktet Eventuelt under generalforsamlingen

Formandens beretning mangler.

Tryk her for REVIDEREDE REGNSKABER:  2019  2020  2021

Der var 14 deltagere ved generalforsamlingen, hvor der efterfølgende var Pizza, øl og vand, samt kaffe og snolder.

Hilsen

Bestyrelsen