Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Meget gerne tilmelding aht forplejning.

Tilmelding på næste opslag, ikke på dette

Bestyrelsen håber at mange vil deltage.

Dagsorden til Middelfart Løbeklubs general forsamling torsdag 23. marts 2023 kl 19:30.

Afholdes i Dagligstuen i Østergades forsamlingshus

Generalforsamlingen behandler følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning (Peter)

4. Fremlæggelse af revideret regnskab (Steen)

5. Valg af bestyrelse

a. På valg Peter V. Sørensen (valgt for 2 år, ikke på valg)

Dora Pedersen (valgt for 2 år, ikke på valg)

Steen Løffler (ønsker ikke genvalg)

Malene Wolff (modtager genvalg)

Ole Mortensen (modtager genvalg)

6. Valg af suppleanter. For hhv 1 og 2 år

a. På valg: Kim Konradsen

Børge Bruun (valgt for 2 år, ikke på valg)

7. Valg af revisor (for 1 år)

a. På valg: Søren Lykke Jensen

Steen Amby

8. Valg af revisorsuppleant.

a. På valg : HC

9. Behandling af indkomne forslag.

10. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret 200 kr

11. Eventuelt.

a. Klubben har fået nyt navn : Middelfart løbeklub

b. Klubben har fået ny hjemmeside

c. Træningstidspunkt om lørdagen

i. Skal kl 10 fastholdes eller ændres og til hvad

ii. Bestyrelsen beslutter, men vil forinden meget gerne have meninger fra medlemmerne

d. Fremtiden for Stjerneløb og Fænøsundløb, bestyrelsen vil meget gerne have meninger fra medlemmerne.

Link til facebook opslag:

https://www.facebook.com/groups/167241796701993/permalink/5928290280597087/

 

Tilmelding til generalforsamling på dette opslag:

https://www.facebook.com/groups/167241796701993/permalink/5928291833930265/