Nyhedsbrev november 2010

Jeg er netop kommet hjem fra en løbeaften i klubben og jeg glæder mig over, at der er flot tilslutning trods det lidt kolde vejr.

Der var 31 løbere, heraf 5 som var næsten helt nye medlemmer.

Et af den nuværende bestyrelses mål for dette år var at fastholde et højt medlemstal og et højt fremmøde på klubaftenerne.

Det ser ud til at lykkes.

Systemet med nøglevagterne fungerer fint og det er rart at se, at vagterne fordeles mellem mange forskellige klubmedlemmer.

Sommerfesten havde pæn tilslutning, men jeg forestiller mig, at vi nok kan få endnu flere til at deltage næste år ,hvis vi gør lidt mere opmærksom på arrangementet ?

Fænø Sund Løbet var en succes. Mange deltagere og løbsrekorder for drenge og piger.

Mange af de praktiske opgaver i forbindelse med løbet blev løst af nye medlemmer og de klarede det flot.

I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at vi ville arrangere tilbud på Klubtøj. Efter aftale med Jan i Sportmaster så venter vi til foråret, idet der kommer ny kollektion hjem til foråret.

Vi har to gange lavet et tilbud til ikke-klubmedlemmer om "at lære at løbe 5 km" i årets to første måneder. I bestyrelsen har besluttet ikke at gennemføre det endnu en gang. I stedet vil viprøve at profitere lidt af den opmærksomhed der er omkring Lillebælt ½ maraton. Louise er ved at arrangere et møde med Mads Stryhn, hvor han kommer og fortæller om løbet og giver råd om træning op til et sådan løb. Mødet vil blive afholdt engang i marts måned (regner vi med). I forlængelse af dette møde som vil være åben for ikke klub-medlemmer, vil vi tilbyde at alle kan komme om lørdagen kl 13 og løbe sammen med klubmedlemmerne på en del af Lillebælt ½ marathonruten.

Vi håber klubbens medlemmer som sædvanligt vil støtte op om dette arrangement.

Julemåneden nærmer sig så husk derfor vores Juleløb, lørdag d.4.december. Der vil blive opslag med flere informationer på opslagstavlen samt hjemmesiden. Husk at skrive dig på tilmeldingslisten, så vi kan være sikre på, at der er nok æbleskiver og gløgg.

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle vores medlemmer og sponsorer

Glædelig jul & godt nytår.

Niels Abildtrup

Formand

MMK