Nyhedsbrev september 2009

Nyt fra bestyrelsen

Vi har i bestyrelsen diskuteret hvorledes vi bedst kommunikerer til klubbens medlemmer. Vi overvejede at udsende referat fra bestyrelsesmøderne, men fravalgte denne løsning, idet disse referater ofte indeholder en masse detaljer om hvem der gør hvad, hvornår og hvordan. Praktiske oplysninger for bestyrelsen, men næppe særligt interessant for medlemmerne. Vi har i stedet valgt, at udsende et nyhedsbrev når vi følte der var behov for det.

Motionsløb er blevet tiltagende populært, hvilket også afspejler sig i vores to løb, Stjerneløbet og Fænø Sund Løbet. Begge løb havde deltagerrekord, ganske tilfredsstillende for vores klub. Hvad der er endnu bedre er, at der er kommet flere medlemmer i klubben, vi har vist rundet 70 medlemmer nu. Antallet af løbere på de enkelte klubaftener er også steget, hvilket er glædeligt og bidrager til en god stemning i klubben. Vi byder de nye medlemmer velkommen, og vi må alle bidrage til at de føler sig godt tilpas i klubben. En god måde at blive integreret i klubben på, er at deltage i de praktiske opgaver , som løbende skal klares. Har du lyst til at deltage så henvend dig blot til bestyrelsen.

Vi har efterhånden mange hurtige løbere i klubben. Tankevækkende er det at se, at Hanne Eis, som er en af de ældste kvinder i klubben, også var den hurtigste på klubbens Fænø Sund Løb, mens Thomas som yngste medlem på herresiden var hurtigst. Altså alder synes ikke at være en hindring for forbedring.

Jeg synes, at bakke og intervaltræningen har haft en god tilslutning og foreslår at vi fortsætter med dette, måske under en anden form.

Der er efterhånden en del med løberelaterede skader i klubben. Vi håber derfor at der vil være stor tilslutning til foredraget om løbeskader ect., som afholdes Torsdag 1.oktober i Samlingssalen på Vestre Skole.

Næste "klubløb" er Himmelbjergløbet søndag d.25.oktober. Vi plejer efter løbet, at indtage en lille middag på Gl. Ry Kro, så husk at tilmelde dig både løb og middag.

Louise står for opslag og fælles tilmelding til løbet.

Som noget nyt har bestyrelsen vedtaget, at man til årets juleløbsarrengement vil udnævne ÅRETS LØBER. Det skal være en som i det forløbne år har gjort noget specielt og/eller som ved sin adfærd har bidraget til at gøre MMK kendt og et godt sted at være medlem.