Nøglevagt

For at hjælpe klubbens bestyrelse har vi besluttet, at inddrage medlemmerne i at være ansvarlige for vagterne. En vagt er egentlig mest en nøgle-vagt, hvor man skal åbne og låse dørene på klubaftenerne.

Det gælder kun for mandage og torsdage, idet lørdagene indtil videre dækkes ind af Kurt Hansen og Preben Nielsen.

En vagt indebærer således :

1) at man møder op senest 15 min. før vi starter at løbe, dvs. at man om mandagen møder kl 17.45 og om torsdagen møder kl 18.45.

2) at man låser op ind til omklædningsrummene samt "køkkenet"

3) at man sætter vores tre tavler op på bordene så medlemmerne kan læse opslagene

4) at man hvis der ikke er bestyrelsesmedlemmer tilstede byder evt. nye medlemmer velkommen

5) at man under løbet aflåser ind til "køkkenet" og evt. yderdørene, hvis der ikke er andre der træner.

6) at man efter badning sætter tavlerne på plads igen

7) at man før man går hjem låser ind til "køkkenet". Man låser yderdørene hvis ikke der er andre der træner.

8) at man er den sidste som forlader stedet. Det er ofte omkring kl 19.45 om mandagen og kl 20.45 om torsdagen.

9) nøglen opbevares under selve løbet det sædvanlige sted. (Spørg andre medlemmer hvis du er usikker på hvor det er)

 

Hvorledes får man så en nøglevagt ?

Man skriver sig på vagtlisten her på hjemmesiden eller giver besked i klubben. Det er vigtigt at man skriver sit fulde navn, telefonnummer og evt. email adr. Man har vagt én uge ad gangen.

Hvis man alligevel ikke kan passe en vagt (sygdom ect.) så er det vigtigt, at man hurtigt finder en afløser som så kan hjælpe. Hvis man ikke kan finde en afløser, skal du kontakte én fra bestyrelsen, som vil jeg hjælpe med at løse problemet.

På klubbens hjemmeside vil vagtlisten løbende blive opdateret, så her kan man altid orientere sig om, hvornår man har vagt og hvem der skal have nøglen.

Hvordan får man et nøglesæt ?

Klubben har to nøglesæt. Det ene har Kurt Hansen. Det andet sæt skal cirkulere mellem medlemmerne som har vagt. Hvert nøglesæt består af to nøgler, den ene er til de to yderdøre, mens den anden er til de indre døre.

Når man har afsluttet sin vagtuge, så afleverer man nøglesættet til den som har vagten ugen efter. Dvs. har man selv vagt i uge 24, så skal man aflevere nøglesættet til den som har vagt i uge 25.

Det er både den der har vagt og den som skal have vagt der er ansvarlige for overleveringen af nøglerne.

Klubben er ansvarlige for nøglerne så pas godt på dem!

Midspar 2017a

Intersport Logo 350x156

Kvickly logo 2